top of page
  • הלוואה ללא ריבית עד 160,000 ש"ח
  • החזר חודשי מ 1,332 ש"ח
  • מענק בסך של 28,000 ש"ח
  • ליווי וייעוץ כלכלי בשנה הראשונה

פרימיום עד 5

200.00 ₪מחיר
אפשרויות תשלום
תרומה חודשית 200 ש"ח
200.00 ₪כל חודש, במשך 200 חודשים
  • ביטול הוראת הקבע

    הוראת הקבע מחויבת באופן קבוע לכל אורך התקופה וניתנת לביטול על ידי שליחת מייל אלינו בכל רגע

bottom of page