top of page
  • הלוואה ללא ריבית עד 80,000 ש"ח
  • החזר חודשי מ 666 ש"ח
  • מענק בסך של 14,000 ש"ח
  • ליווי וייעוץ כלכלי בשנה הראשונה

עוד לא מאוחר מקסימום סוכנים

440.00 ₪מחיר
אפשרויות תשלום
תרומה חודשית 440 ש"ח
מסלול מהיר
440.00 ₪כל חודש, במשך 50 חודשים
  • ביטול הוראת הקבע

    הוראת הקבע מחויבת באופן קבוע לכל אורך התקופה וניתנת לביטול על ידי שליחת מייל אלינו בכל רגע

bottom of page