top of page
  • הלוואה ללא ריבית עד 200,000 ש"ח
  • החזר חודשי מ 1,665 ש"ח
  • מענק בסך של 35,000 ש"ח
  • ליווי וייעוץ כלכלי בשנה הראשונה

מקסימום לילד מגיל 5

550.00 ₪מחיר
אפשרויות תשלום
תרומה חודשית 550 ש"ח
550.00 ₪כל חודש, במשך 100 חודשים
  • ביטול הוראת הקבע

    הוראת הקבע מחויבת באופן קבוע לכל אורך התקופה וניתנת לביטול על ידי שליחת מייל אלינו בכל רגע

bottom of page