top of page
  • הלוואה ללא ריבית עד 120,000 ש"ח
  • החזר חודשי מ 999 ש"ח
  • מענק בסך של 21,000 ש"ח
  • ליווי וייעוץ כלכלי בשנה הראשונה

המורחבת

150.00 ₪מחיר
אפשרויות תשלום
תרומה חודשית 150 ש"ח
150.00 ₪כל חודש, במשך 200 חודשים
  • ביטול הוראת הקבע

    הוראת הקבע מחויבת באופן קבוע לכל אורך התקופה וניתנת לביטול על ידי שליחת מייל אלינו בכל רגע

bottom of page