top of page

קרן חזון מעניקה תמיכה כספית וליווי זוגות יתומים

גם אתם יכולים לזכות להיות שותפים במצווה חשובה זו ולאמץ זוג יתום בתחילת דרכו.

תרומה בהוראת קבע

250.00 ₪מחיר
אפשרויות תשלום
הבסיסית
50.00 ₪כל חודש עד לביטול
הבטוחה
100.00 ₪כל חודש עד לביטול
המורחבת
150.00 ₪כל חודש עד לביטול
פרימיום
200.00 ₪כל חודש עד לביטול
מקסימום
250.00 ₪כל חודש עד לביטול
    bottom of page