top of page

זיווג חתנים וכלות זה

משהו שנגזר מלמעלה

לאמץ זוג יתום זה לא בשמיים!

זיווג חתנים וכלות זה משהו שנגזר מלמעלה לאמץ זוג יתום זה לא בשמיים!
Image by Joel Overbeck

קרן חזון מעניקה תמיכה כספית וליווי זוגות יתומים גם אתם יכולים לזכות להיות שותפים במצווה חשובה זו ולאמץ זוג יתום בתחילת דרכו.  

bottom of page