top of page
שאלות שרציתם לשאול

שאלות שרציתם לשאול

שאלות שרציתם לשאול

2

מה העדיפות של חברות בגמ"ח לעומת נטילת הלוואה בנקאית לצורך נישואי הילדים?

על פי רוב ההלוואות בקרן משתלמות יותר מהלוואות בנקאיות הכרוכות בריביות גדולות ובעמלות שונות.

3

האם בתרומה לשם קבלת הלוואה אין שום בעיה של ריבית?

תרומה לקרן הינה ללא חשש ריבית שכן אין קשר בין התורם ללווה – התרומה ניתנת ע"י ההורים בעוד ההלוואה ניתנת לילד ונפרעת על ידו, מה שפותר את חשש הריבית.

1

מדוע יש צורך לתרום לקרן חזון בכדי לזכות בהלוואה? הרי ישנם גמח"ים שמעניקים הלוואות ללא התניה בתרומה לקרן.

הקרן מעמידה הלוואות חכמות בפריסה רחבה ונוחה. בכדי להניע את המערכת ולאפשר זאת יש צורך בתרומות.

6

האם הקרן מלווה למטרות נוספות שאינן חיתון ילדים?

מטרת הקרן הינה עזרה בחתונה ותחילת בניית הבית.

5

האם הקרן מתחייבת להעניק הלוואת חתונה לכל אחד מתורמי היחידות?

אין התחייבות מצד הקרן למתן ההלוואות, עם זאת, הקרן יוסדה לשם כך ועושה את מקסימום ההשתדלות להיערך בהתאם על מנת להצליח להיענות לכל בקשות ההלוואה ללא יוצא מן הכלל אחרי אישור של מלווה כלכלי.

4

מדוע לא ניתן לתרום עבור ילדים מעל גיל 10?

יינתן באופן חד פעמי ב 3 שנים הקרובות לצרף ילדים מגיל 10-15 במסלול המהיר

7

עד מתי ניתן להשתמש בזכאות?

על ההורה להיות עד גיל 35 מקסימום.

bottom of page