top of page

"וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט וחסד וברחמים"

(הושע ב' כ"א).

 לי בצדק ובמשפט וחסד וברחמים
Little Girls Walking

קרן חזון קמה מתוך צורך גדול בציבור לסייע כלכלית לזוגות מתחתנים וללוותם בהדרכה כלכלית נכונה בתחילת דרכם בהקמת הבית

פעמים רבות שההורים המחתנים לוקחים על עצמם עול כבד של הוצאות אדירות עבור הילדים הנמצאים לקראת חתונה,  הם מתרוצצים בין הבנקים ומתקשים לעמוד בהחזרים ובנטל.

נוסף על כך, כשהזוג מתחתן הוא מתחיל את חייו ללא ליווי וללא מיומנויות בסיסיות

ובכך מביאים את עצמם לניהול כושל של הצד הכלכלי.

אנו מאמינים שמתן הכשרה מתאימה וליווי נכון יכולים להצעיד את הזוג הצעיר

למקום בטוח ובריא בתחום הכלכלי ובניהול משק הבית.

חיפשנו דרך שתיתן סיוע ממשי ופתרון למצוקה ההולכת וגוברת.

קרן חזון קמה בסיוע מיטב המוחות הכלכליים ובעצת גדולי הרבנים להקים מפעל

שכולו חסד הדדי בדרך של כבוד -

לצד ההקפדה הבלתי מתפשרת על שקיפות ועל דקדוק הלכה.

מתן מענק מכובד בעת חתונת הילד

מתן ליווי כלכלי בשנתם הראשונה של הזוג, להדרכה ויעוץ לטווח ארוך בתחום הכלכלי

מתן ההלוואה חכמה וללא ריבית לבני הזוג ופירעונה על-ידם

חיתון ילדים בקלות ובדרך של כבוד ללא חשש ריבית

חיתון ילדים בקלות ובדרך של כבוד ללא חשש ריבית

קידום פתרונות דיור ועוד בכדי להקל את העול הכלכלי הכרוך בתקופת הנישואין

קידום פתרונות דיור ועוד בכדי להקל את העול הכלכלי הכרוך בתקופת הנישואין.

Siblings in White

התוכנית הבסיסית הינה שכל אחד מהמצטרפים תורם 50 ש"ח

כל חודש לפי מספר ילדיו, ומזכה את התורם בבקשת 

מענק של 7,000 ש"ח,

יעוץ שנתי בשווי 4,000 ש"ח

והלוואה עבור ילדיו ע"ס 40,000 ₪ ועד 200,000 ₪

 

סיוע שיאפשר להם לממן השקעה חכמה לעתידם.

מיד עם ייסוד הקרן הוקמה ועדת רבנים המתווה את דרכה 

בענייני הלכה ומכריעה בכל שאלה של ריבית, מעשרות וכו'.

על חברי הועדה נמנים כיום הרבנים הגאונים המפורטים באתר ומתעדכנים כל העת.

 

עקרונות הבסיסיים למניעת מאיסור ריבית:

1. אין קשר בין התורם ללווה. התורמים הינם הורי הילד, וההלוואה ניתנת לזוג הנישא, 

שחותם על שטר ההלוואה, מקבל אותה ופורע אותה בפועל.

מצב זה הוא הטוב ביותר מבחינה הלכתית ומונע לחלוטין כל חשש לריבית.

2. הקרן אינה מתחייבת למתן ההלוואה, אלא משתדל לתת מענה לכל זוג לפי מצבו האישי

עפ"י החלטת כלכלן הקרן.

אנשי החזון

אסף חן יו"ר וחבר ההנהלה

אסף חן

יו"ר וחבר ההנהלה

שלמה חזות יו"ר וחבר ההנהלה

שלמה חזות

יו"ר וחבר ההנהלה

אנשי החזון
bottom of page