top of page

מצטרפים עכשיו לקהילת התורמים של הקרן 

תורמים לילד כל חודש בהוראת קבע 

ומקבלים כשהילד מתחתן

הלוואה בפריסת תשלומים נוחה ללא ריבית
ליווי כלכלי לאורך שנת הנישואין הראשונה
מענק חד פעמי

הלוואה בפריסת תשלומים

נוחה ללא ריבית

ליווי כלכלי לאורך שנת

הנישואין הראשונה

מענק חד פעמי

החזון שלנו

החזון שלנו קרן חזון

הקרן תיתן מענק חד פעמי לפי התכנית שתבחר המשפחה עבור כל אחד מילדיה.

הקרן תתן ליווי כלכלי לזוג בשנה הראשונה לחתונה.

הקרן תעניק באישור המלווה הכלכלי הלוואות ללא ריבית והצמדה לרווחת הזוג הצעיר, גובה ההלוואה תהיה לפי התכנית שנבחרה.

ההצטרפות לקרן עבור כל אחד מהילדים הינה עד גיל 10 ( עד שנת תשפ"ג כולל ההצטרפות במסלול מהיר עד גיל 15).

ניתן להצטרף למגוון תכנית שהקרן מציעה.

הענקת המלגה, הליווי הכלכלי ומתן ההלוואה יינתנו עם תום תקופת התכנית, בעת נישואי הילד/ילדה על ידי הצגת מסמכים

קרן חזון קמה מתוך מצוקה ודרישה של משפחות רבות המגיעות לגיל חתונות ילדיהן וזקוקות ברגע לסכומים גדולים.

לא מעט משפחות נקלעות לבור כלכלי ונאלצות לקחת הלוואות גדולות הכרוכות בריביות גבוהות המביאות אותן למצבים קשים. 

קרן חזון קמה כדיי להעניק רשת ביטחון בעת הזו שיש שמחה במשפחה.

מסלול מהיר

ילד מגיל 10-15

תורמים 220 ש"ח בחודש

לתקופה של 50 חודשים

ילד מגיל 5-10

תורמים 110 ש"ח בחודש

לתקופה של 100 חודשים

ילד עד גיל 5

תורמים 50 ש"ח בחודש 

200 תשלומים סה"כ

שאלות שרציתם לשאול

שאלות שרציתם לשאול